Спеціальність 273

Залізничний транспорт

Освітньо-професійна програма
"Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства"

 

Кваліфікація
"Технік з обслуговування і ремонту залізничних споруд та об’єктів колійного господарства"

Спектр знань та навичок, що набувають наші випускники, охоплює проектування, ремонт та утримання рейкових колій, громадських, промислових будівель та споруд, використання будівельних матеріалів, нагляд за будівництвом, обслуговування і ремонт спеціальної будівельної техніки та гідравлічних пристроїв.

У процесі навчання студенти повинні оволодіти знаннями та вміннями:

  • виявляти та усувати несправності колії та колійних пристроїв;

  • організовувати і керувати роботами по ремонту колії;

  • вести документацію колійної дільниці;

  • проводити необхідні технологічні та техніко-економічні розрахунки;

  • забезпечувати безпеку руху, охорону праці і життєдіяльність на залізничному транспорті;

  • вміти працювати на дефектоскопних і колієвимірювальних візках;

  • користуватись контрольно-вимірювальними приладами;

  • розумітися у питаннях стандартизації, метрології і управління якістю продукції.

У процесі навчання студенти вивчають одну із спеціальних дисциплін - "ГЕОДЕЗІЯ", практичні навички з якої отримують на геодезичному полігоні в с. Рибаківка на березі Чорного моря та після закінчення коледжу можуть продовжити навчання в Миколаївському національному аграрному університеті на факультеті агротехнології та отримати вищу освіту за спеціальністю 193 "ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ".

Практична підготовка фахівців

Професійна підготовка фахівців має дві складові частини - отримання теоретичних знань фахової спрямованості та практичних умінь і навичок. Це комплексне завдання вирішується під час теоретичного навчання, практичних і лабораторних робіт, професійно-практичної підготовки під час проходження усіх видів практик.