Спеціальність 274

Автомобільний транспорт

Освітньо-професійна програма
"Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

 

Кваліфікація - механік

Автомобільний транспорт – галузь транспорту, яка забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та вантажів автомобільними транспортними засобами.

Автомобіль вважається одним з найбільш геніальних винаходів людства. Надійність, мобільність, швидкість, зручність перевезень пасажирів і вантажів забезпечується різними за призначенням автотранспортними засобами.

 

Освітньо-професійна программа «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» направлена на формування особистості фахівця, здатного до виконання професійних завдань інноваційного характеру, надання теоретичних знань та набуття практичних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у галузі автомобільного транспорту.

Курс освітньо-професійної програми направлений на вивчення:

 • технічних характеристик автомобільної техніки;

 • загальної будови і принципів дії складових частин автомобілів;

 • основ організації технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів і двигунів;

 • комп’ютерного діагностування технічного стану автомобілів;

 • етапів комп’ютерного проектування деталей автомобіля;

 • технічного обслуговування й ремонту електрообладнання сучасних автомобілів;

 • експлуатаційних матеріалів, що застосовуються в автомобілях;

 • основних етапів підготовки автомобільної техніки для продажу.

У процесі навчання студенти повинні оволодіти знаннями та вміннями і повинні знати:

 

 • складові елементи транспортного процесу, права та обов’язки учасників цього процесу;

 • базові поняття в галузі фінансів та фінансового механізму автотранспортного підприємства і станції технічного обслуговування;

 • різні конструкції обладнання та системи вантажних і пасажирських автомобілів усіх типів, що обслуговуються;

 • способи попередження, виявлення і усунення несправностей під час роботи деталей і вузлів автомобілів та двигунів;

 • володіти методами спостереження, опису технологічних процесів з технічного обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів; 

 • правила та безпеку дорожнього руху.

Практична підготовка фахівців

Професійна підготовка фахівців має дві складові частини - отримання теоретичних знань фахової спрямованості та практичних умінь і навичок. Це комплексне завдання вирішується під час теоретичного навчання, практичних і лабораторних робіт, професійно-практичної підготовки.

Навчальну практику студенти проходять у навчально - виробничих майстернях коледжу:

 • слюсарну;

 • електромонтажну;

 • зварювальну;

 • монтажно – демонтажну автомобілів і двигунів;

Технологічну практику студенти проходять на оплачуваних робочих місцях на автотранспортних підприємствах та станціях технічного обслуговування міста та області.

Після закінчення навчання студенти складають кваліфікаційні екзамени на присвоєння робітничої професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» та «Водій автотранспортних засобів категоріїї «С»».

Сфера професійної діяльності випускника: