Спеціальність 274

Автомобільний транспорт

Освітньо-професійна програма
"Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

 

Кваліфікація - механік

Автомобільний транспорт – галузь транспорту, яка забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та вантажів автомобільними транспортними засобами.

Автомобіль вважається одним з найбільш геніальних винаходів людства. Надійність, мобільність, швидкість, зручність перевезень пасажирів і вантажів забезпечується різними за призначенням автотранспортними засобами.

 

Освітньо-професійна программа «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» направлена на формування особистості фахівця, здатного до виконання професійних завдань інноваційного характеру, надання теоретичних знань та набуття практичних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у галузі автомобільного транспорту.

Курс освітньо-професійної програми направлений на вивчення:

 • технічних характеристик автомобільної техніки;

 • загальної будови і принципів дії складових частин автомобілів;

 • основ організації технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів і двигунів;

 • комп’ютерного діагностування технічного стану автомобілів;

 • етапів комп’ютерного проектування деталей автомобіля;

 • технічного обслуговування й ремонту електрообладнання сучасних автомобілів;

 • експлуатаційних матеріалів, що застосовуються в автомобілях;

 • основних етапів підготовки автомобільної техніки для продажу.

У процесі навчання студенти повинні оволодіти знаннями та вміннями і повинні знати:

 

 • складові елементи транспортного процесу, права та обов’язки учасників цього процесу;

 • базові поняття в галузі фінансів та фінансового механізму автотранспортного підприємства і станції технічного обслуговування;

 • різні конструкції обладнання та системи вантажних і пасажирських автомобілів усіх типів, що обслуговуються;

 • способи попередження, виявлення і усунення несправностей під час роботи деталей і вузлів автомобілів та двигунів;

 • володіти методами спостереження, опису технологічних процесів з технічного обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів; 

 • правила та безпеку дорожнього руху.

Практична підготовка фахівців

Професійна підготовка фахівців має дві складові частини - отримання теоретичних знань фахової спрямованості та практичних умінь і навичок. Це комплексне завдання вирішується під час теоретичного навчання, практичних і лабораторних робіт, професійно-практичної підготовки.

Навчальну практику студенти проходять у навчально - виробничих майстернях коледжу:

 • слюсарну;

 • електромонтажну;

 • зварювальну;

 • монтажно – демонтажну автомобілів і двигунів;

Технологічну практику студенти проходять на оплачуваних робочих місцях на автотранспортних підприємствах та станціях технічного обслуговування міста та області.

Після закінчення навчання студенти складають кваліфікаційні екзамени на присвоєння робітничої професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» та «Водій автотранспортних засобів категоріїї «С»».

Сфера професійної діяльності випускника:

 • експлуатація автотранспорту;

 • розробка технології та планів підготовки технології та планів підготовки запасних частин;

 • технічна підготовка автотранспортного виробництва;

 • проведення технічного обслуговування, діагностики та ремонтів автомобілів;

 • впровадження у виробництво нових автомобілів і пристроїв;

 • співучасть у розробці змінних та добових завдань персоналу автопідприємства;

 • забезпечення якості виконання та зниження собівартості робіт;

 • контроль за своєчасним проведенням обслуговування, ремонтів автотранспорту і технологічного обладнання;

 • співучасть у роботі комісії з розслідування причин ДТП;

 • підрозділи поліції;

 • автошколи;

 • автотехнічна експертиза;

 • керування персоналом автопідприємства.

Після закінчення коледжу випускники можуть працювати на автотранспортних підприємствах різних форм власності, станціях технічного обслуговування, у дорожній поліції, страхових компаніях.

Посади, на яких можуть працювати випускники спеціальності:

 • механік;

 • механік автомобільної колони (гаража);

 • механік з ремонту транспорту;

 • механік дільниці;

 • механік цеху;

 • механік виробництва;

 • технік-конструктор (механіка);

 • технік-технолог (механіка);

 • технік з підготовки виробництва;

 • інспектор з охорони праці;

 • інспектор шляховий;

 • інструктор виробничого навчання;

 • майстер виробничого навчання;

 • інструктор з навчання практичної їзди;

 • майстер навчального полігону;

 • начальник гаража;

 • начальник відділу транспорту;

 • начальник майстерні;

 • начальник зміни;

 • майстер виробничої дільниці;

 • майстер з ремонту транспорту;

 • майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів;

 • майстер зміни;

 • майстер контрольний (дільниці, цеху);

 • майстер основної виробничої дільниці;

 • майстер цеху.

Випускники освітньо-професійної програми "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" мають можливість вступати до Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна без ЗНО (по результатах фахових випробувань у коледжі) на скорочений курс навчання терміном 3 роки та отримати вищу освіту за спеціальностю "Автомобільний транспорт" освітньо – професійна програма "Автомобілі та автомобільне господарство"​

МКТІ - твій впевнений крок в успішне майбутнє!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now